Launch of the Mens Forum Namakwa - 4 August 2017

Program Direkteur
Agbare Burgermeester en Raadslede teenwoordig
Lede van verskeie organisasies teenwoordig
Amptenare van die onderskeie Departement teenwoordig
Dames en Here.

Om te besin of ons land in krisis is, is ‘n aksie wat gebore is uit die kommer wat daar ontstaan rondom die geweld wat ons vroue en kinders tans onderworpe word. Die statistieke en ons daaglikse ondervindinge rondom hierdie krisis het ons as die Regering genoodsaak om daadwerklik op te tree en hierdie skaamtelose situasie om te keer.
Geweld en mishandeling in die algemeen raak ieder en elk van ons as individue en kollektiewelik as ‘n gemeenskap. Ons moeders en kinders leef in ‘n greep van wanhoop en vrees deur wandade wat grotendeels deur mans teenoor hulle gepleeg word.
Before I continue I deem it important to mention to you a few horrific statistics that relate to abuse and violence against women and children to give you an idea of the magnitude of the problem we are dealing with. 
Earlier this year with the release of the crime stats, it was stated that the Province experienced an increase of 8.9 percent in Sexual Offences. From previous analysis done it is known that alcohol and drug abuse, jealousy amongst partners in a relationship or marriages and domestic violence related incidents are mostly the triggers for crimes of this nature to be committed.  In 86.4 percent of these cases the victim and the suspect were known to each other and only in 9.7 percent the suspect was unknown to the victim. In 64.7 percent the rape incidence occurred within dwellings and in 33.8 percent it occurred in public places.

I mention these statistics because I want to emphasize the fact that the solution lies with all of us. I want to encourage and urge society to acknowledge that violence against women and children is NOT a government or criminal justice system problem, but a societal problem, and that failure to view it as such results in all efforts failing to eradicate this scourge in our communities. We must ensure mass mobilization of all communities to promote collective responsibility in the fight to eradicate violence against women and children. 

Ladies and gentlemen, our Country as I have said is gripped in a crises that impacts on every member of society. Our Communities is gripped by fear and desperate for a solution to end violence against those most vulnerable. The killing of our children and women needs to stop and it needs to stop now. The purpose of this gathering is exactly that. It is a call to action. It’s a call for help. And it is a call to wake up and stand together as we do today.
It is also a call especially for men to stand up and to loudly proclaim that NOT IN MY NAME SHALL ANOTHER WOMEN AND CHILD SUFFER AT THE HANDS OF A MAN OR BOY. This is directed to all men in our communities to take up your rightful place in society as the providers and protectors of our women and children.
And when I speak of providers, I most certainly do not refer to older men who provide to young girls material things in return for sexual favours. This is one of the worst kinds of abuses and we, as Government and men gathered here today reject this practice with the contempt and disgust it deserves.
Dit is ‘n laakbare daad om jong dames uit te buit met materiele goed en geldelike bystand. En hier doen ek ook ‘n beroep op ons moeders om sulke praktyke te rapporteur aan die owerhede of die Departemente van Maatskaplike Ontwikkeling en Veilgheid en Skakeling wat aan die voorfront van hierdie veldtog staan.
Dit kan nie net besigheid soos normal wees dat U dogter wat nog op skool is by die huis aankom met duur klere en selfone wat nie moeder of vader vir haar gekoop het nie. Dit kan nie wees dat hierdie pragtige dogter wat ‘n vader moet beskerm deur ‘n ander man misbruik en ook mishandel word nie. Dit kan beslis nie aanvaar word as die norm nie. Hierdie praktyk moet gebreek word. En dit begin met die herstel van die familie eenheid soos ons dit ken.
Ons moet ons jong seuns en mans leer hoe n vrou behandel behoort te word. Ons moet ook ons dogters leer wat dit beteken is om ‘n dame te wees.dit is belankrik da tons so vroeg soos wat die kind leer praat en loop christelike waardes net net preek nie, maar ook leef om as ‘n voorbeeld vir hulle te dien.  Wat haar waarde en waardigheid beteken. Selfs van ‘n jong ouderdom moet ons in die huis ons kinders leer van respek en die waarde van menswees en menslikheid.   Ons moet ten alle tye wedersydse respek vir mekaar aan te kweek en te bevorder.

Die bekendstelling van die Namakwa Manne Forum is van insiggewende waarde aangesien ons dit aan die begin van Vrouemaand bekendstel. Daarom is dit nou baie betaamlik dat ons as mans en in een dawwerende stem baie duidelik moet verklaar dat ons verwerp alle vorme van misdaad en spesifiek dit gemik en uitgedra op vrouens, kinders en weerlose mense. Die stigting van hierdie Forum en al die ander die nook as opbou programme na Nasionale Vrouedag en die Noordkaap het die besondere voorreg om hierdie jaar die Nasionale verrigtinge te huisves waar die President van die land ons sal toespreek.
Dames en Here, ek moet ook noem dat dit nie alles so waanhopig is nie. Ons moet ook erken dat onder die ANC beheerde Regering het ons merkwaardige vordering gemaak in die bevordering van vroue en kinderregte. Ons het merkwaardige vordering gemaak in die bewusmaking van hierdie veldtog, maar veel meer kan en moet gedoen word en dit begin in die huis waar ouers die voorbeeld moet stel.

Dit is verblydend om op te let dat meer en meer mans betrokke raak by die bevordering en beskerming van vroue en kinderregte.  Ons het reeds ons Mans Forums in Francis Baardt, Pixley ka Seme, ZF Mcgawu en vandag hier in Namakwa gestig waar mans hulle daaraan verbind om nie net kampvegters vir vroueregte te word nie, maar ook as rolmodelle sal dien in hul gemeenskaape. Hierdie mans verdien ‘n spesiale plek in ons harte en ek wil almal teenwoordig aanmoedig om net die voorbeeld wat daargestel is na te volg nie, maar ook om dit wyd en suid te verkondig en te beoefen.

Ons reik dus met hierdie Forums ‘n uitnodiging aan alle mans, organisasies, sport organisasies, skoliere, mans, vroue, politieke partye en formasies, die burgerlike beskerming en samelewing en gemeenskappe om deel te word van hierdie Forums wat hulle daartoe beywer om vrede en samehorigheid te bevorder. Ons moet ook nie net kom en bekendstellings doen nie, maar ons moet hierdie forum ondersteun en onderhou.

Ladies and gentlemen, let those who inflict violence on others will know they are being isolated and cannot count on other men to protect them. Let us today leave here committed and resolute to put an end to violence against one another. Let us leave here with a clear conscience that we cannot allow this to continue. And those of us who have made ourselves guilty of this hideous deeds, let us commit to change our ways and become the men God has intended us to be.

Let us continue to speak against this scourge and build on the successes of the last few years. Let us continue to have “many voices, one message that says, “Not in my name: Together moving a non-violent South Africa forward!”

Let us one and all embrace and adopt the spirit of Ubuntu and live in peace with one another. It is said that men of quality do not fear equality- so let us embrace women as not inferior, nor superior to us, but our equals deserving of our love, care and protection.

 

Thank you

Mail Us

Department of Social Development
Latlhi Mabilo Complex
257 Barkley Rd
KIMBERLEY
8301

Contact Details

Contact telephone numbers
053 874 9100
Email address:
hsamson@ncpg.gov.za